Đang Tải Dữ Liệu....

Cân gia đình

Cân dùng nhà hàng, gia đình là những loại cân điện tử thiết yếu thường dùng trong nhà bếp hoặc công việc khác như: cân siêu thị hải sản, nhà máy đông lạnh, cân đi chợ, cân thực phẩm, làm bánh dùng trong nhà bếp, cân móc đi chợ và cả cân sức khỏe.