Đang Tải Dữ Liệu....

Máy đo độ PH, Oxy, dẫn điện

Máy đo độ PH, Oxy, dẫn điện (mV) là thiết bị phòng thí nghiệm dùng để đo nồng độ PH của dung dịch, dung môi hoặc các hóa chất khác. Máy đo độ PH thường có 2 loại là đặt bàn (vị trí cố định) và loại cầm tay (có thể cầm, xách tay đi xét nghiệm).
Lựa chọn theo hãng cân