Đang Tải Dữ Liệu....

NTEP là gì?

NTEP là gì
 
NTEP (National Type Evaluation Program): Chương trình đánh giá chuẩn quốc gia.
Với sự phát triển của chương trình đánh giá chuẩn quốc gia (NTEP) cung cấp cho các Nhà sản xuất khả năng được đánh giá và xác nhận một lần với sự chấp thuận trên khắp nước Mỹ như qui định tại NIST Handbook 44. Chứng nhận NTEP là cần thiết trong hầu hết cá tiểu bang trong nước và là một biểu tượng của sự bảo đảm cho tất cả mọi người.
TIN TỨC CŨ

OIML là gì?

TUYỂN DỤNG

093.648.8558
Chat ngay
090.226.1357
Chat ngay