Đang Tải Dữ Liệu....

Cân vàng bạc - đá quý

Cân vàng, bạc, đá quý, kim loại hiếm là loại cân điện tử chuyên dụng trong ngành đòi hỏi sự chính xác cao, tính tin cậy trong từng lần cân, do vậy Cân Đông Đô chỉ nhập và phân phối loại cân vàng chất lượng cao nhất với tiêu chuẩn Mỹ hoặc châu Âu.
Tất cả cân vàng, bạc, đá quý, kim loại hiếm trong mục này đều đáp ứng và phù hợp với thông tư 22 (Số: 22/2013/TT-BKHCN) của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/09/2013 Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, bao gồm: giá trị độ chia kiểm (e) và khóa Calibration.
Lựa chọn theo hãng cân