Đang Tải Dữ Liệu....

Cân phân tích chính xác

Cân phân tích, chính xác là loại cân điện tử chuyên dụng trong các ngành đòi hỏi sự chính xác cao, tính năng chuyên biệt, chuyên dụng như phòng thí nghiệm sinh hóa, phòng kỹ thuật, phòng lab… Cân kỹ thuật điện tử có nhiều chức năng như cân đếm, cân phần trăm (%), cân tổng và giữ hiển thị. Ngoài ra, do yêu cầu về đo lường nên cân phân tích có đủ các đơn vị tính toán như: gram, kg, pound, ounce, T ounce, penni và cara. Cân phân tích, kỹ thuật, chính xác từ 2 số lẻ (0,01g), 3 số lẻ (0,001g), 4 số lẻ (0,0001g) và 5 số lẻ (0,00001g) đến 6 số lẻ (0,000001g)
Lựa chọn theo hãng cân