Đang Tải Dữ Liệu....

Cân đếm mẫu

Cân đếm mẫu có chức năng cân trọng lượng, đếm số lượng, cộng dồn số lượng, trừ bì nên cân được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất chi tiết nhựa và sản xuất bánh kẹo,.....
Lựa chọn theo hãng cân