Đang Tải Dữ Liệu....

Cân bàn (60kg - 800kg)

Cân bàn điện tử thường được sử dụng trong các kho hàng, bến cảng, thức ăn gia súc, gia cầm, bưu chính viễn thông, xưởng sản xuất, nhôm kính, sắt thép, bao bì, lương thực thực phẩm với các mức tải trọng từ 60kg, 100kg, 150kg, 300kg, 500kg, 800kg
Lựa chọn theo hãng cân