Đang Tải Dữ Liệu....

Tiêu chuẩn IP là gì?

Đã bao giờ Quý khách tự hỏi các hãng điện thoại, các đồ điện tử và kể cả cân điện tử có các nhãn IP55, IP57, IP58, IP65, IP66, IP67, IP68,...đó là gì chưa??? Hãy đọc những dòng dưới đây được chúng tôi trích lục từ Wiki nhằm ngõ hầu quý khách về Tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế.

Tiêu chuẩn IP, Mã IP, Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking) dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ. Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế là cơ quan ban hành tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn được tạo ra nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin rõ ràng hơn thay vì những thuật ngữ quảng cáo mơ hồ như chống bụi, chống nước. Các ký số chỉ ra các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được (chi tiết tại bảng ở dưới). Nếu có một tiêu chí bảo vệ nào đó không đạt được, ký số sẽ được thay bằng ký tự X.

Chuẩn IP là gì
TIN TỨC CŨ

NTEP là gì?

OIML là gì?