Đang Tải Dữ Liệu....

Cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc (China)

Sau đây Cân Đông Đô xin hướng dẫn Quý khách cách kiểm tra hàng hóa, cân điện tử nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc (China - PRC):

1. Vào website: http://www.chinaorigin.gov.cn
2. Chọn tab Verification For Public và nhập đầy đủ thông số sẽ được như hình dưới (chú ý nhập đúng số và chữ cái (kể cả chữ viết HOA):

Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)
3. Nhập các thông số theo yêu cầu của web (đã được chúng tôi khoanh đỏ trên C/O form E dưới đây để Quý khách nhanh chóng xác định dữ liệu cần nhập)
Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)

4. Nhấn vào ô SEARCH, nếu giấy tờ C/O form E người bán cung cấp là chuẩn thì sẽ có bảng thông báo như bên dưới:
Tra cứu C/O form E nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc (China - PRC)

Nếu không đúng kết quả trả về sẽ như sau: