Đang Tải Dữ Liệu....

Kiểm định cân là gì?

Kiểm định cân là quá trình xem xét, so sánh giá trị đo đạc cân có đúng như tài liệu đăng ký khi phê duyệt mẫu hay không. Quá trình kiểm định được thực hiện bởi cấp có thẩm quyền được nhà nước quy định. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm định, cân điện tử sẽ được dán tem kiểm định chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện.

Đọc thêm: Phân biệt giữa Kiểm định / Hiệu chuẩn / Hiệu chỉnh

Việc kiểm định cân là bắt buộc khi:
- Đơn vị sử dụng và nơi cung cấp cân cần một đơn vị thứ 3 trung gian - kiểm định và cấp phép, cũng như thẩm định độ chính xác cho phương tiện đo lường cân điện tử.
- Khi giao thương mua bán hàng hóa sản phẩm trực tiếp đến đối tác hoặc người tiêu dùng - phương tiện cần kiểm định định kỳ - mang lại hiệu quả và công bằng cho mọi người.
Như vậy: các loại cân điện tử, cân tính tiền, cân siêu thị, cân bàn, cân treo, trạm cân ô tô,... Quý khách dùng tại chợ, tại các cửa hàng, siêu thị, các công ty, khu công nghiệp,... có giao dịch trực tiếp với người mua hàng đều bắt buộc phải làm kiểm định cân theo định kỳ 12 tháng/lần như bảng dưới đây. Nếu không làm kiểm định, có thể sẽ bị Quản lý thị trường kiểm tra và phạt.

Việc kiểm định cân điện tử không bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo định kỳ → nếu sử dụng cân điện tử không liên quan đến giao thương mua và bán hàng hóa sản phẩm trực tiếp. Mục đích cân chỉ sử dụng cho nội bộ kiểm tra hàng hóa, sản xuất hoặc sơ chế biến.

Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

Kiểm định cân là gì

 
093.648.8558
Chat ngay
090.226.1357
Chat ngay